اتاقهای هتل آپارتمان صبوری


رزرو Double room هتل آپارتمان صبوری

Double room هتل آپارتمان صبوری

Approximately 30 square meters, 1 double bed and a seater sofa which is more than enough space to accommodate 3 people, a bed for kids, VIP first class mattress, kitchen designed with fire alarm system and refrigerator and sink, portable and Iranian toilet and en-suite bathroom, LED TV with WiFi and satellite broadcasting for foreign tourists, free WI-FI and high speed internet access, air conditioning , heating and radiator, Safety lock for passengers, dining table, 24-hour room service, Complimentary breakfast (bread, tea, milk, Varieties of Jams ,fried egg and boiled egg, Lentil soup, cheese ,butter) in the restaurant , UPS door and windows, Three-layer royal curtains, In-room safety deposit box, Hairdryer, Lampshade, 1 room in the lounge, entrance door, A guest package includes (towel, toothbrush, toothpaste, shampoo and soap)

ظرفیت اتاق: 2 نفر، نفرات اضافه: 1 نفر

قیمت با تخفیف: 7150000 ریال

More details and reservations

سه شنبه(14010303)
12000000 تومان
7150000 تومان
چهارشنبه(14010304)
12000000 تومان
7150000 تومان
پنج شنبه(14010305)
12000000 تومان
7150000 تومان
جمعه(14010306)
12000000 تومان
7150000 تومان
شنبه(14010307)
12000000 تومان
7150000 تومان
يکشنبه(14010308)
12000000 تومان
7150000 تومان
دوشنبه(14010309)
12000000 تومان
7150000 تومان
رزرو 35meters 2-person room single/double beds هتل آپارتمان صبوری

35meters 2-person room single/double beds هتل آپارتمان صبوری

* Indoor beds in the form of single beds. Equipment ; Chandelier, modern architecture, first class, free Wi-Fi, vip, royal curtain, double glazed window UPVC 62-terrace, heating and cooling system, kitchen Facade Hoteling includes; Hotel slippers, towels, soap, shampoo, toothpaste and toothbrush; Room service, restaurant, pavilion, rooftop cafe, ice cream, coffee shop, food, fast food, free airport transfer, free courier throughout the city * Iranian bathroom - mobile toilet to view other room and hotel facilities See more.

ظرفیت اتاق: 2 نفر، نفرات اضافه: 0 نفر

قیمت با تخفیف: 8690000 ریال

More details and reservations

سه شنبه(14010303)
12000000 تومان
8690000 تومان
چهارشنبه(14010304)
12000000 تومان
8690000 تومان
پنج شنبه(14010305)
12000000 تومان
8690000 تومان
جمعه(14010306)
12000000 تومان
8690000 تومان
شنبه(14010307)
12000000 تومان
8690000 تومان
يکشنبه(14010308)
12000000 تومان
8690000 تومان
دوشنبه(14010309)
12000000 تومان
8690000 تومان
رزرو 40Meter for 3 person Room هتل آپارتمان صبوری

40Meter for 3 person Room هتل آپارتمان صبوری

Three single beds - Extra sofa bed Equipment: 42-inch Wi-Fi TV connected to the phone, modern architecture, decorative stone interior, private Wi-Fi - UPVC double glazed windows - city water purifier - luxurious chandelier - equipped with split air conditioner - bathroom HI GLASS Hoteling cabinets include; Slippers, towels, soap, shampoo, toothpaste and toothbrush Hotel facilities; restaurant, fast food, rooftop cafe, parking, room service, coffee shop, snacks, rooftop cafe, pavilion, juices, ice cream and drinks, free airport transfer , Free hotel guide courier throughout the city Additional bed service: 900000 Rials To view other room and hotel facilities, refer to the facilities section in "More Details".

ظرفیت اتاق: 3 نفر، نفرات اضافه: 1 نفر

قیمت با تخفیف: 4680000 ریال

More details and reservations

سه شنبه(14010303)
9150000 تومان
4680000 تومان
چهارشنبه(14010304)
9150000 تومان
4680000 تومان
پنج شنبه(14010305)
9150000 تومان
4680000 تومان
جمعه(14010306)
9150000 تومان
4680000 تومان
شنبه(14010307)
9150000 تومان
4680000 تومان
يکشنبه(14010308)
9150000 تومان
4680000 تومان
دوشنبه(14010309)
9150000 تومان
4680000 تومان
رزرو 55meter 3 person هتل آپارتمان صبوری

55meter 3 person هتل آپارتمان صبوری

Indoor beds and rooms are in the form of a double bed and two single beds. Chandelier, modern architecture, first class, free Wi-Fi, vip, royal curtains, double glazed window UPVC 62-terrace, heating and cooling system, kitchen Facade Hoteling includes; Hotel slippers, towels, soap, shampoo, toothpaste and toothbrush; Room service, coffee shop, food, fast food, free airport transfer, free courier throughout the city. To see other room and hotel facilities, refer to the facilities section in "More Details".

ظرفیت اتاق: 3 نفر، نفرات اضافه: 0 نفر

قیمت با تخفیف: 12100000 ریال

More details and reservations

سه شنبه(14010303)
17000000 تومان
12100000 تومان
چهارشنبه(14010304)
17000000 تومان
12100000 تومان
پنج شنبه(14010305)
17000000 تومان
12100000 تومان
جمعه(14010306)
17000000 تومان
12100000 تومان
شنبه(14010307)
17000000 تومان
12100000 تومان
يکشنبه(14010308)
17000000 تومان
12100000 تومان
دوشنبه(14010309)
17000000 تومان
12100000 تومان
رزرو Room 55 m 4 person هتل آپارتمان صبوری

Room 55 m 4 person هتل آپارتمان صبوری

Two double beds in two separate rooms, a single sofa, toilet, equipment; Chandelier, modern architecture, royal curtain, first class, vip, free Wi-Fi, double glazed window UPVC 62- terrace, heating and cooling system, kitchen - Hoteling included; Hotel slippers, towels, soap, shampoo, toothpaste and toothbrush; Room service, coffee shop, food, fast food, restaurant, pavilion, rooftop cafe, free airport transfer, free courier throughout the city, parking To see other room and hotel facilities, refer to the facilities section in "More details".

ظرفیت اتاق: 4 نفر، نفرات اضافه: 0 نفر

قیمت با تخفیف: 13750000 ریال

More details and reservations

سه شنبه(14010303)
20000000 تومان
13750000 تومان
چهارشنبه(14010304)
20000000 تومان
13750000 تومان
پنج شنبه(14010305)
20000000 تومان
13750000 تومان
جمعه(14010306)
20000000 تومان
13750000 تومان
شنبه(14010307)
20000000 تومان
13750000 تومان
يکشنبه(14010308)
20000000 تومان
13750000 تومان
دوشنبه(14010309)
20000000 تومان
13750000 تومان
رزرو 65-meter 4-person هتل آپارتمان صبوری

65-meter 4-person هتل آپارتمان صبوری

Five fixed beds and one extra bed service (double sofa) - (three singles - one double) is calculated at 900000 Rials. Equipment: chandelier, royal curtain, double glazed window UPVC 62- Terrace, heating and cooling system, kitchen modern architecture, first class, free Wi-Fi, vip including: slippers, towels, soap, shampoo, toothpaste and toothbrush Room service, coffee shop, food, fast food, restaurant, pavilion, hookah, free airport transfer, free courier throughout the city Iranian toilet - mobile toilet To view other room and hotel facilities, refer to the "More Details" section.

ظرفیت اتاق: 4 نفر، نفرات اضافه: 2 نفر

قیمت با تخفیف: 14850000 ریال

More details and reservations

سه شنبه(14010303)
23000000 تومان
14850000 تومان
چهارشنبه(14010304)
23000000 تومان
14850000 تومان
پنج شنبه(14010305)
23000000 تومان
14850000 تومان
جمعه(14010306)
23000000 تومان
14850000 تومان
شنبه(14010307)
23000000 تومان
14850000 تومان
يکشنبه(14010308)
23000000 تومان
14850000 تومان
دوشنبه(14010309)
23000000 تومان
14850000 تومان
رزرو 65-meter suite of 5 persons هتل آپارتمان صبوری

65-meter suite of 5 persons هتل آپارتمان صبوری

Five fixed beds and one extra bed service (double sofa) - (three singles - one double) is calculated at 900000 Rials. Equipment: chandelier, royal curtain, double glazed window UPVC 62- Terrace, heating and cooling system, kitchen modern architecture, first class, free Wi-Fi, vip including: slippers, towels, soap, shampoo, toothpaste and toothbrush Room service, coffee shop, food, fast food, restaurant, pavilion, hookah, free airport transfer, free courier throughout the city Iranian toilet - mobile toilet To view other room and hotel facilities, refer to the "More Details" section.

ظرفیت اتاق: 5 نفر، نفرات اضافه: 2 نفر

قیمت با تخفیف: 17050000 ریال

More details and reservations

سه شنبه(14010303)
28000000 تومان
17050000 تومان
چهارشنبه(14010304)
28000000 تومان
17050000 تومان
پنج شنبه(14010305)
28000000 تومان
17050000 تومان
جمعه(14010306)
28000000 تومان
17050000 تومان
شنبه(14010307)
28000000 تومان
17050000 تومان
يکشنبه(14010308)
28000000 تومان
17050000 تومان
دوشنبه(14010309)
28000000 تومان
17050000 تومان
رزرو 55-meter 3-person - Managers Room هتل آپارتمان صبوری

55-meter 3-person - Managers Room هتل آپارتمان صبوری

Approximately 55 square meters with balcony for 3 people, 2 big 165cm double beds and 1 separate bedroom and a room in the lounge with a seater sofa which is more than enough space to accommodate 3 people, 2 beds for kids, first class mattress, wall cupboard, Complimentary breakfast (bread, tea, milk, Varieties of Jams ,fried egg and boiled egg, Lentil soup, cheese ,butter, sausages) in the restaurant , kitchen designed with fire alarm system and cabinet and refrigerator, sink, flush toilet and en-suite bathroom, LED TV,  WI-FI and high speed internet access, air conditioning , heating and radiator, Safety lock for passengers, dining table, 24-hour room service, UPS door and windows, Three-layer royal curtains, In-room safety deposit box, Hairdryer, Lampshade, 1 separate bedroom , uPVC entrance door, A guest package includes (towel, toothbrush, toothpaste, shampoo and soap)

ظرفیت اتاق: 3 نفر، نفرات اضافه: 1 نفر

قیمت با تخفیف: 13750000 ریال

More details and reservations

سه شنبه(14010303)
18000000 تومان
13750000 تومان
چهارشنبه(14010304)
18000000 تومان
13750000 تومان
پنج شنبه(14010305)
18000000 تومان
13750000 تومان
جمعه(14010306)
18000000 تومان
13750000 تومان
شنبه(14010307)
18000000 تومان
13750000 تومان
يکشنبه(14010308)
18000000 تومان
13750000 تومان
دوشنبه(14010309)
18000000 تومان
13750000 تومان
رزرو 55-meter 4-person  Managers Room هتل آپارتمان صبوری

55-meter 4-person Managers Room هتل آپارتمان صبوری

Approximately 55 square meters with a spacious balcony for 4 people, a big 165cm double bed with a sofa which is more than enough space to accommodate 5 people, 2 beds for kids, first class mattress, wall cupboard, kitchen designed with fire alarm system with cabinet and refrigerator and sink, flush toilet and en-suite bathroom, LED TV,  WI-FI and high speed internet access, air conditioning , heating and radiator, Safety lock for passengers, dining table, 24-hour room service, Complimentary breakfast (bread, tea, milk, Varieties of Jams ,fried egg and boiled egg, Lentil soup, cheese ,butter) in the restaurant , UPS doors and windows, Three-layer royal curtains, In-room safety deposit box, Hairdryer, Lampshade,1 separate bedroom and a room in the lounge, uPVC entrance door, A guest package includes (towels, toothbrush, toothpaste, shampoo and soap)

ظرفیت اتاق: 4 نفر، نفرات اضافه: 1 نفر

قیمت با تخفیف: 15400000 ریال

More details and reservations

سه شنبه(14010303)
20000000 تومان
15400000 تومان
چهارشنبه(14010304)
20000000 تومان
15400000 تومان
پنج شنبه(14010305)
20000000 تومان
15400000 تومان
جمعه(14010306)
20000000 تومان
15400000 تومان
شنبه(14010307)
20000000 تومان
15400000 تومان
يکشنبه(14010308)
20000000 تومان
15400000 تومان
دوشنبه(14010309)
20000000 تومان
15400000 تومان
رزرو 65-meter Managers Room هتل آپارتمان صبوری

65-meter Managers Room هتل آپارتمان صبوری

Indoor beds are two movable beds and a fixed bed and a double bedroom. 42-inch TV with Wi-Fi and phone connectivity, a room combining modern and classic views; luxurious stone facade design room, class cabinets, golden royal curtains, first class mattresses; Ceramic floor, view with a very beautiful trust. French bathroom. Room facilities: Wi-Fi, parking, double glazed window UPVC 62- Terrace, heating and cooling system for guests, kitchen with glass cabinets, computer desk, dining table, Hotelling city water purifier including; Slippers, towels, soap, shampoo, toothpaste and toothbrush Dining and coffee shop facilities Hotel: Room service, restaurant, pavilion, hookah, ice cream, coffee, drink, coffee shop, food, fast food, other facilities: airport transfer and courier Free To see other room and hotel facilities, refer to the facilities section in "More Details".

ظرفیت اتاق: 4 نفر، نفرات اضافه: 1 نفر

قیمت با تخفیف: 16500000 ریال

More details and reservations

سه شنبه(14010303)
30000000 تومان
16500000 تومان
چهارشنبه(14010304)
30000000 تومان
16500000 تومان
پنج شنبه(14010305)
30000000 تومان
16500000 تومان
جمعه(14010306)
30000000 تومان
16500000 تومان
شنبه(14010307)
30000000 تومان
16500000 تومان
يکشنبه(14010308)
30000000 تومان
16500000 تومان
دوشنبه(14010309)
30000000 تومان
16500000 تومان
رزرو 65-meter Managers Room هتل آپارتمان صبوری

65-meter Managers Room هتل آپارتمان صبوری

Indoor beds are two movable beds and a fixed bed and a double bedroom. 42-inch TV with Wi-Fi and phone connectivity, a room combining modern and classic views; luxurious stone facade design room, class cabinets, golden royal curtains, first class mattresses; Ceramic floor, view with a very beautiful trust. French bathroom. Room facilities: Wi-Fi, parking, double glazed window UPVC 62- Terrace, heating and cooling system for guests, kitchen with glass cabinets, computer desk, dining table, Hotelling city water purifier including; Slippers, towels, soap, shampoo, toothpaste and toothbrush Dining and coffee shop facilities Hotel: Room service, restaurant, pavilion, hookah, ice cream, coffee, drink, coffee shop, food, fast food, other facilities: airport transfer and courier Free To see other room and hotel facilities, refer to the facilities section in "More Details".

ظرفیت اتاق: 5 نفر، نفرات اضافه: 1 نفر

قیمت با تخفیف: 18700000 ریال

More details and reservations

سه شنبه(14010303)
33000000 تومان
18700000 تومان
چهارشنبه(14010304)
33000000 تومان
18700000 تومان
پنج شنبه(14010305)
33000000 تومان
18700000 تومان
جمعه(14010306)
33000000 تومان
18700000 تومان
شنبه(14010307)
33000000 تومان
18700000 تومان
يکشنبه(14010308)
33000000 تومان
18700000 تومان
دوشنبه(14010309)
33000000 تومان
18700000 تومان