اتاقهای هتل آپارتمان صبوری


رزرو 65-meter suite of 5 persons Type A هتل آپارتمان صبوری

65-meter suite of 5 persons Type A هتل آپارتمان صبوری

Five fixed beds and one extra bed service (double sofa) - (three singles - one double) is calculated at 900000 Rials. Equipment: chandelier, royal curtain, double glazed window UPVC 62- Terrace, heating and cooling system, kitchen modern architecture, first class, free Wi-Fi, vip including: slippers, towels, soap, shampoo, toothpaste and toothbrush Room service, coffee shop, food, fast food, restaurant, pavilion, hookah, free airport transfer, free courier throughout the city Iranian toilet - mobile toilet To view other room and hotel facilities, refer to the "More Details" section.

ظرفیت اتاق: 5 نفر، نفرات اضافه: 2 نفر

قیمت با تخفیف: 5300000 ریال

More details and reservations

چهارشنبه(14000910)
9390000 تومان
5300000 تومان
پنج شنبه(14000911)
9390000 تومان
5300000 تومان
جمعه(14000912)
9390000 تومان
5300000 تومان
شنبه(14000913)
9390000 تومان
5300000 تومان
يکشنبه(14000914)
9390000 تومان
5300000 تومان
دوشنبه(14000915)
9390000 تومان
5300000 تومان
سه شنبه(14000916)
9390000 تومان
5300000 تومان
رزرو 65-meter 4-person Suite Type A هتل آپارتمان صبوری

65-meter 4-person Suite Type A هتل آپارتمان صبوری

Five fixed beds and one extra bed service (double sofa) - (three singles - one double) is calculated at 900000 Rials. Equipment: chandelier, royal curtain, double glazed window UPVC 62- Terrace, heating and cooling system, kitchen modern architecture, first class, free Wi-Fi, vip including: slippers, towels, soap, shampoo, toothpaste and toothbrush Room service, coffee shop, food, fast food, restaurant, pavilion, hookah, free airport transfer, free courier throughout the city Iranian toilet - mobile toilet To view other room and hotel facilities, refer to the "More Details" section.

ظرفیت اتاق: 4 نفر، نفرات اضافه: 2 نفر

قیمت با تخفیف: 4500000 ریال

More details and reservations

چهارشنبه(14000910)
8270000 تومان
4500000 تومان
پنج شنبه(14000911)
8270000 تومان
4500000 تومان
جمعه(14000912)
8270000 تومان
4500000 تومان
شنبه(14000913)
8270000 تومان
4500000 تومان
يکشنبه(14000914)
8270000 تومان
4500000 تومان
دوشنبه(14000915)
8270000 تومان
4500000 تومان
سه شنبه(14000916)
8270000 تومان
4500000 تومان
رزرو Double VIP room هتل آپارتمان صبوری

Double VIP room هتل آپارتمان صبوری

Approximately 30 square meters, 1 double bed and a seater sofa which is more than enough space to accommodate 3 people, a bed for kids, VIP first class mattress, kitchen designed with fire alarm system and refrigerator and sink, portable and Iranian toilet and en-suite bathroom, LED TV with WiFi and satellite broadcasting for foreign tourists, free WI-FI and high speed internet access, air conditioning , heating and radiator, Safety lock for passengers, dining table, 24-hour room service, Complimentary breakfast (bread, tea, milk, Varieties of Jams ,fried egg and boiled egg, Lentil soup, cheese ,butter) in the restaurant , UPS door and windows, Three-layer royal curtains, In-room safety deposit box, Hairdryer, Lampshade, 1 room in the lounge, entrance door, A guest package includes (towel, toothbrush, toothpaste, shampoo and soap)

ظرفیت اتاق: 2 نفر، نفرات اضافه: 1 نفر

قیمت با تخفیف: 3000000 ریال

More details and reservations

چهارشنبه(14000910)
6250000 تومان
3000000 تومان
پنج شنبه(14000911)
6250000 تومان
3000000 تومان
جمعه(14000912)
6250000 تومان
3000000 تومان
شنبه(14000913)
6250000 تومان
3000000 تومان
يکشنبه(14000914)
6250000 تومان
3000000 تومان
دوشنبه(14000915)
6250000 تومان
3000000 تومان
سه شنبه(14000916)
6250000 تومان
3000000 تومان
رزرو Room 55 m 4 person Type A هتل آپارتمان صبوری

Room 55 m 4 person Type A هتل آپارتمان صبوری

Two double beds in two separate rooms, a single sofa, toilet, equipment; Chandelier, modern architecture, royal curtain, first class, vip, free Wi-Fi, double glazed window UPVC 62- terrace, heating and cooling system, kitchen - Hoteling included; Hotel slippers, towels, soap, shampoo, toothpaste and toothbrush; Room service, coffee shop, food, fast food, restaurant, pavilion, rooftop cafe, free airport transfer, free courier throughout the city, parking To see other room and hotel facilities, refer to the facilities section in "More details".

ظرفیت اتاق: 4 نفر، نفرات اضافه: 0 نفر

قیمت با تخفیف: 4600000 ریال

More details and reservations

چهارشنبه(14000910)
8270000 تومان
4600000 تومان
پنج شنبه(14000911)
8270000 تومان
4600000 تومان
جمعه(14000912)
8270000 تومان
4600000 تومان
شنبه(14000913)
8270000 تومان
4600000 تومان
يکشنبه(14000914)
8270000 تومان
4600000 تومان
دوشنبه(14000915)
8270000 تومان
4600000 تومان
سه شنبه(14000916)
8270000 تومان
4600000 تومان
رزرو 55-meter 3-person B-type room هتل آپارتمان صبوری

55-meter 3-person B-type room هتل آپارتمان صبوری

Indoor beds and rooms are in the form of a double bed and two single beds. Chandelier, modern architecture, first class, free Wi-Fi, vip, royal curtains, double glazed window UPVC 62-terrace, heating and cooling system, kitchen Facade Hoteling includes; Hotel slippers, towels, soap, shampoo, toothpaste and toothbrush; Room service, coffee shop, food, fast food, free airport transfer, free courier throughout the city. To see other room and hotel facilities, refer to the facilities section in "More Details".

ظرفیت اتاق: 3 نفر، نفرات اضافه: 0 نفر

قیمت با تخفیف: 3830000 ریال

More details and reservations

چهارشنبه(14000910)
7370000 تومان
3830000 تومان
پنج شنبه(14000911)
7370000 تومان
3830000 تومان
جمعه(14000912)
7370000 تومان
3830000 تومان
شنبه(14000913)
7370000 تومان
3830000 تومان
يکشنبه(14000914)
7370000 تومان
3830000 تومان
دوشنبه(14000915)
7370000 تومان
3830000 تومان
سه شنبه(14000916)
7370000 تومان
3830000 تومان
رزرو 35 meters 2-person room two single beds Type D هتل آپارتمان صبوری

35 meters 2-person room two single beds Type D هتل آپارتمان صبوری

* Indoor beds in the form of single beds. Equipment ; Chandelier, modern architecture, first class, free Wi-Fi, vip, royal curtain, double glazed window UPVC 62-terrace, heating and cooling system, kitchen Facade Hoteling includes; Hotel slippers, towels, soap, shampoo, toothpaste and toothbrush; Room service, restaurant, pavilion, rooftop cafe, ice cream, coffee shop, food, fast food, free airport transfer, free courier throughout the city * Iranian bathroom - mobile toilet to view other room and hotel facilities See more.

ظرفیت اتاق: 2 نفر، نفرات اضافه: 0 نفر

قیمت با تخفیف: 3000000 ریال

More details and reservations

چهارشنبه(14000910)
6250000 تومان
3000000 تومان
پنج شنبه(14000911)
6250000 تومان
3000000 تومان
جمعه(14000912)
6250000 تومان
3000000 تومان
شنبه(14000913)
6250000 تومان
3000000 تومان
يکشنبه(14000914)
6250000 تومان
3000000 تومان
دوشنبه(14000915)
6250000 تومان
3000000 تومان
سه شنبه(14000916)
6250000 تومان
3000000 تومان
رزرو 65-meter Room for Managers Room 109- Type A هتل آپارتمان صبوری

65-meter Room for Managers Room 109- Type A هتل آپارتمان صبوری

Indoor beds are two movable beds and a fixed bed and a double bedroom. 42-inch TV with Wi-Fi and phone connectivity, a room combining modern and classic views; luxurious stone facade design room, class cabinets, golden royal curtains, first class mattresses; Ceramic floor, view with a very beautiful trust. French bathroom. Room facilities: Wi-Fi, parking, double glazed window UPVC 62- Terrace, heating and cooling system for guests, kitchen with glass cabinets, computer desk, dining table, Hotelling city water purifier including; Slippers, towels, soap, shampoo, toothpaste and toothbrush Dining and coffee shop facilities Hotel: Room service, restaurant, pavilion, hookah, ice cream, coffee, drink, coffee shop, food, fast food, other facilities: airport transfer and courier Free To see other room and hotel facilities, refer to the facilities section in "More Details".

ظرفیت اتاق: 5 نفر، نفرات اضافه: 1 نفر

قیمت با تخفیف: 5460000 ریال

More details and reservations

چهارشنبه(14000910)
10270000 تومان
5460000 تومان
پنج شنبه(14000911)
10270000 تومان
5460000 تومان
جمعه(14000912)
10270000 تومان
5460000 تومان
شنبه(14000913)
10270000 تومان
5460000 تومان
يکشنبه(14000914)
10270000 تومان
5460000 تومان
دوشنبه(14000915)
10270000 تومان
5460000 تومان
سه شنبه(14000916)
10270000 تومان
5460000 تومان
رزرو 65-meter Room for Managers Room 109- Type B هتل آپارتمان صبوری

65-meter Room for Managers Room 109- Type B هتل آپارتمان صبوری

Indoor beds are two movable beds and a fixed bed and a double bedroom. 42-inch TV with Wi-Fi and phone connectivity, a room combining modern and classic views; luxurious stone facade design room, class cabinets, golden royal curtains, first class mattresses; Ceramic floor, view with a very beautiful trust. French bathroom. Room facilities: Wi-Fi, parking, double glazed window UPVC 62- Terrace, heating and cooling system for guests, kitchen with glass cabinets, computer desk, dining table, Hotelling city water purifier including; Slippers, towels, soap, shampoo, toothpaste and toothbrush Dining and coffee shop facilities Hotel: Room service, restaurant, pavilion, hookah, ice cream, coffee, drink, coffee shop, food, fast food, other facilities: airport transfer and courier Free To see other room and hotel facilities, refer to the facilities section in "More Details".

ظرفیت اتاق: 4 نفر، نفرات اضافه: 1 نفر

قیمت با تخفیف: 4830000 ریال

More details and reservations

چهارشنبه(14000910)
10270000 تومان
4830000 تومان
پنج شنبه(14000911)
10270000 تومان
4830000 تومان
جمعه(14000912)
10270000 تومان
4830000 تومان
شنبه(14000913)
10270000 تومان
4830000 تومان
يکشنبه(14000914)
10270000 تومان
4830000 تومان
دوشنبه(14000915)
10270000 تومان
4830000 تومان
سه شنبه(14000916)
10270000 تومان
4830000 تومان
رزرو 40-meter Room for Managers Room 109- Type C هتل آپارتمان صبوری

40-meter Room for Managers Room 109- Type C هتل آپارتمان صبوری

Three single beds - Extra sofa bed Equipment: 42-inch Wi-Fi TV connected to the phone, modern architecture, decorative stone interior, private Wi-Fi - UPVC double glazed windows - city water purifier - luxurious chandelier - equipped with split air conditioner - bathroom HI GLASS Hoteling cabinets include; Slippers, towels, soap, shampoo, toothpaste and toothbrush Hotel facilities; restaurant, fast food, rooftop cafe, parking, room service, coffee shop, snacks, rooftop cafe, pavilion, juices, ice cream and drinks, free airport transfer , Free hotel guide courier throughout the city Additional bed service: 900000 Rials To view other room and hotel facilities, refer to the facilities section in "More Details".

ظرفیت اتاق: 3 نفر، نفرات اضافه: 1 نفر

قیمت با تخفیف: 4680000 ریال

More details and reservations

چهارشنبه(14000910)
9150000 تومان
4680000 تومان
پنج شنبه(14000911)
9150000 تومان
4680000 تومان
جمعه(14000912)
9150000 تومان
4680000 تومان
شنبه(14000913)
9150000 تومان
4680000 تومان
يکشنبه(14000914)
9150000 تومان
4680000 تومان
دوشنبه(14000915)
9150000 تومان
4680000 تومان
سه شنبه(14000916)
9150000 تومان
4680000 تومان
رزرو 55-meter 4-person room 110 - Type A Managers هتل آپارتمان صبوری

55-meter 4-person room 110 - Type A Managers هتل آپارتمان صبوری

Approximately 55 square meters with a spacious balcony for 4 people, a big 165cm double bed with a sofa which is more than enough space to accommodate 5 people, 2 beds for kids, first class mattress, wall cupboard, kitchen designed with fire alarm system with cabinet and refrigerator and sink, flush toilet and en-suite bathroom, LED TV,  WI-FI and high speed internet access, air conditioning , heating and radiator, Safety lock for passengers, dining table, 24-hour room service, Complimentary breakfast (bread, tea, milk, Varieties of Jams ,fried egg and boiled egg, Lentil soup, cheese ,butter) in the restaurant , UPS doors and windows, Three-layer royal curtains, In-room safety deposit box, Hairdryer, Lampshade,1 separate bedroom and a room in the lounge, uPVC entrance door, A guest package includes (towels, toothbrush, toothpaste, shampoo and soap)

ظرفیت اتاق: 4 نفر، نفرات اضافه: 1 نفر

قیمت با تخفیف: 4600000 ریال

More details and reservations

چهارشنبه(14000910)
10270000 تومان
4600000 تومان
پنج شنبه(14000911)
10270000 تومان
4600000 تومان
جمعه(14000912)
10270000 تومان
4600000 تومان
شنبه(14000913)
10270000 تومان
4600000 تومان
يکشنبه(14000914)
10270000 تومان
4600000 تومان
دوشنبه(14000915)
10270000 تومان
4600000 تومان
سه شنبه(14000916)
10270000 تومان
4600000 تومان
رزرو 55-meter 3-person room 110 - Type B Managers هتل آپارتمان صبوری

55-meter 3-person room 110 - Type B Managers هتل آپارتمان صبوری

Approximately 55 square meters with balcony for 3 people, 2 big 165cm double beds and 1 separate bedroom and a room in the lounge with a seater sofa which is more than enough space to accommodate 3 people, 2 beds for kids, first class mattress, wall cupboard, Complimentary breakfast (bread, tea, milk, Varieties of Jams ,fried egg and boiled egg, Lentil soup, cheese ,butter, sausages) in the restaurant , kitchen designed with fire alarm system and cabinet and refrigerator, sink, flush toilet and en-suite bathroom, LED TV,  WI-FI and high speed internet access, air conditioning , heating and radiator, Safety lock for passengers, dining table, 24-hour room service, UPS door and windows, Three-layer royal curtains, In-room safety deposit box, Hairdryer, Lampshade, 1 separate bedroom , uPVC entrance door, A guest package includes (towel, toothbrush, toothpaste, shampoo and soap)

ظرفیت اتاق: 3 نفر، نفرات اضافه: 1 نفر

قیمت با تخفیف: 4004000 ریال

More details and reservations

چهارشنبه(14000910)
9150000 تومان
4004000 تومان
پنج شنبه(14000911)
9150000 تومان
4004000 تومان
جمعه(14000912)
9150000 تومان
4004000 تومان
شنبه(14000913)
9150000 تومان
4004000 تومان
يکشنبه(14000914)
9150000 تومان
4004000 تومان
دوشنبه(14000915)
9150000 تومان
4004000 تومان
سه شنبه(14000916)
9150000 تومان
4004000 تومان