هفت تکنیک برتر برای آموزش مهمانداری در هتل ها

هفت تکنیک برتر برای آموزش مهمانداری در هتل ها

مهمانداری، صنعتی خدمات محور برای مشتریان است. مهمانداران هتل علاوه بر این که باید از توانایی ذاتی خدمت رسانی به مهمانان برخوردار باشند، بلکه باید دوره های آموزش تخصصی مهمانداری را نیز سپری کرده باشند تا بتوانند با توجه به کسب آگاهی و دانش از استانداردهای بالای هتل، خدمات مناسب و باکیفیتی را به مسافران و مهمانان خود ارائه کنند. برای این که مهمانداران هتل بتوانند مهارت های مهمانداری خود را ارتقا بخشند و به کارکنانی حرفه ای در این حوزه مبدل شوند، بهتر است مدیران هتل ها به نکات زیر توجه ویژه ای داشته باشند:

1. مشخص کردن "جهت" یا "گرایش کار": همانند بسیاری از صنایع دیگر، صنعت مهمانداری نیز نیاز به تعیین جهت و گرایش دارد. در این حالت، مدیران هتل جهت گیری و گرایش فعالیت ها را برای مهمانداران مشخص و شفاف می سازند. برای نمونه، مدیران هتل می توانند با آگاه ساختن مهمانداران از فرهنگ و اهداف اصلی مجموعه خود، جهت گیری هتل را تعیین کنند. در این جهت گیری، رسالت هتل مشخص می گردد و آموزش و آگاهی مهمانداران از جهت گیری هتل، آنان را به سفیران برند مبدل می سازد.

2. تهیه کتابچه دستورالعمل مهمانداران: کتابچه دستورالعمل شامل مجموعه ای جامع از اطلاعات مربوط به وظایف شغلی کارکنان و نحوه گزارش دهی آنان به مدیران است. این کتابچه برای نیروهای کاری و مهمانداران جدیدالورود می تواند به عنوان یک وسیله آموزشی مورد استفاده قرار گیرد و راهنمای جامعی از اطلاعات برای آنان باشد. دفترچه های دستورالعمل وظایف مهمانداران می تواند بصورت مکتوب یا کاغذی، نسخه دیجیتال، نسخه های دیجیتال در درایوهای مجازی (مانند گوگل) و رسانه های اجتماعی در اختیار کارکنان قرار گیرد. تهیه کتابچه های راهنما باعث می شود تا مهمانداران به دستورالعمل های هتل پایبند باشند.

3. فناوری: فناوری بخش مهمی از صنعت مهمانداری است و منجر به افزایش کارایی و اثربخشی می گردد. آموزش فناوری های جدید به مهمانداران فعلی و جدیدالورود هتل کمک می کند تا با ابزارهای نوین ارتباطی آشنا شوند. آموزش بکارگیری فناوری های نوین مهمانداری، باعث می شود که کارکنان عملکرد بهتری داشته باشند.

4. سایه سازی شغلی یا job shadowing: سایه سازی شغلی به عملی گفته می شود که طی آن نیروهای کاری کم تجربه و تازه استخدام شده، با صرف زمان مشخصی به مشاهده نحوه فعالیت افراد متخصص می پردازند که این زمان با توجه به شرایط متفاوت می تواند از چند ساعت تا چند روز متغیر باشد. در صنعت هتلداری همواره توصیه می شود که خانه دارها و مهمانداران کم تجربه در خط مقدم مواجه با مهمانان هتل حضور نداشته باشند و از طریق مشاهده فعالیت های افراد متخصص، به کسب تجربه بپردازند.

5. قابلیت مربیگری مدیران: امروزه قابلیت مربیگری مدیران به عنوان مفهومی جدید در رهبری سازمانی مطرح می گردد. آن دسته از مدیرانی که همواره به عنوان یک مربی رفتار می کنند قادر خواهند بود به طور مستمر کارکنان خود را تحت آموزش قرار دهند و با طرح پرسش های مناسب و اخذ بازخورد از کارکنان به آموزش هر چه بهتر آن ها نایل گردند.

6. برگزاری دوره های آموزشی: ارائه آموزش ها به صورت مستمر، مهارت های مهمانداری را زنده و پویا نگه خواهد داشت. تخصیص بودجه های کافی برای تشکیل دوره ها و سمینارهای آموزشی توسط مدیران هتل، امکان توسعه مهارت های مهمانداران را توسعه می بخشد. بهتر است به منظور ارتقای هر چه بیشتر کارایی و اثربخشی آموزش، تشکیل دوره های آموزشی بر اساس نیاز کارکنان تعیین شود. برای مثال گاهی ممکن است نیاز باشد تا برای مهمانداران دوره های آموزش آنلاین مهارت های مدیریتی برگزار شود.

7. دسترسی آسان و به موقع مهمانداران نسبت به منابع آموزش: از آن جایی که مهمانداران میز کار ثابتی ندارند و در هر لحظه مشغول ارائه خدمت به مهمانان هتل هستند لذا این امر ضروری است تا منابع آموزشی به صورت آنلاین و یا در قالب فیلم های آموزشی در اختیار مهمانداران قرار گیرد. در این زمینه می توان از درایوهای مجازی نیز بهره برد.