آیین مهمانداری در فرهنگ های مختلف (قسمت اول)

آیین مهمانداری در فرهنگ های مختلف (قسمت اول)

 مهمان نوازی رابطه بین مهمان و میزبان است که در آن میزبان با حسن نیت از مهمان پذیرایی می کند, به تعبیر دیگر مهمان نوازی نحوه برخورد مردم با دیگران است، یعنی خدمات پذیرایی از مهمانان در هتل ها. مهمان نوازی نقش اساسی در افزایش یا کاهش حجم فروش یک سازمان دارد.

در فرهنگ های باستان، مهمان نوازی شامل استقبال از غریبه و ارائه غذا، سرپناه و امنیت به او می شد

در یونان باستان، مهمان نوازی یک حق بود و از میزبان انتظار می رفت که از برآورده شدن نیازهای مهمانان خود اطمینان حاصل کند. برعکس، از مهمان هم انتظار می رفت که از یک کد رفتاری پیروی کند. اصطلاح یونانی باستان xenia، یا theoxenia هنگامی که یک خدا درگیر بود، بیانگر این رابطه تشریفاتی مهمان-دوستی بود. این رابطه تشریفاتی در حماسه های هومری و به ویژه در ادیسه مدون شد. در جامعه یونان، توانایی فرد برای رعایت قوانین مهمان نوازی، اشراف و موقعیت اجتماعی را تعیین می کرد. یونانیان باستان، از زمان هومر، بر این باور بودند که الهه مهمان نوازی و کانون، هستیا، یکی از شش المپیای اصلی است.

در هند و نپال مهمان نوازی بر اساس اصل Atithi Devo Bhava به معنای "مهمان خداست" است. این اصل در تعدادی از داستان ها نشان داده شده است که در آن , مهمان خدایی است که به ارائه دهنده مهمان نوازی پاداش می دهد. از این امر، رویه مهربانی هندی ها یا نپالی ها نسبت به مهمانان در خانه و در همه موقعیت های اجتماعی ناشی می شود. Tirukkuṛaḷ، اثر هندی باستانی در مورد اخلاق ، اخلاق مهمان نوازی را از طریق آیات 81 تا 90 توضیح می دهد و فصل جداگانه ای را به آن اختصاص می دهد.

آیین مهمانداری-رزرو هتل در رشت-هتل صبوری رشت

یهودیت مهمان نوازی از غریبه ها و مهمانان را عمدتاً بر اساس نمونه های ابراهیم و لوط در کتاب پیدایش می ستاید .در زبان عبری به این عمل hachnasat orchim می گویند که به معنای استقبال از مهمانان است. علاوه بر سایر انتظارات، از میزبانان انتظار می رود که تغذیه، آسایش و سرگرمی را برای مهمانان خود فراهم کنند، و در پایان دیدار، میزبانان معمولاً مهمانان خود را از خانه خود بدرقه می کنند و برای آنها سفری بی خطر را آرزو می کنند.

در مسیحیت مهمان نوازی فضیلتی است که یادآور همدردی با بیگانگان و قاعده پذیرایی از بازدیدکنندگان است. این فضیلتی است که در عهد عتیق یافت می‌شود، برای مثال، رسم شستن پاهای بازدیدکنندگان یا بوسه صلح. این توسط عیسی در عهد جدید آموزش داده شد. همانا حضرت عیسی فرمود کسانی که از غریبه ای استقبال کرده بودند از او استقبال کردند. برخی از کشورهای غربی فرهنگ میزبانی برای مهاجران را بر اساس کتاب مقدس ایجاد کرده اند.

ژان پل دوم می نویسد: «پذیرایی از برادران و خواهرانمان با دقت و میل نباید محدود به موقعیت های خارق العاده باشد، بلکه باید برای همه مؤمنان به یک عادت خدمت در زندگی روزمره تبدیل شود.

با رزرو هتل در رشت و اقامتی دلنشین و آرام در هتل صبوری رشت لذت پذیرایی شدن توسط مهمان نوازانی مهربان, که همواره در اندیشه ی آرامش بیشتر مهمانان خود هستند را تجربه کنید